Opłaty


Wpisowe jest opłatą jednorazową, a wynosi 150 zł.
Wpisowe nie podlega zwrotowi.

Czesne za udział w zajęciach wynosi:

Grupa E 230 zł/m-c
Grupa D 240 zł/m-c
Grupa C 250 zł/ m-c
Grupy B1-B2 260 zł/m-c
Grupa A 260 zł/m-c

Czesne jest płatne do 15-go dnia każdego miesiąca.

Numer konta, na które należy przelewać opłaty:

Alior Bank 96 2490 0005 0000 4530 1996 4155