Program nauczania


Taniec klasyczny

Głównym zadaniem Szkoły Baletowej prowadzonej przez Fundację Capitol jest edukacja taneczna, dlatego szczególny nacisk kładziemy na nauczanie techniki tańca klasycznego, co jest podstawą wykształcenia każdego tancerza, niezależnie od stylu tańca, w jakim ostatecznie będzie on realizował swoje umiejętności. Nasz podstawowy program nauczania obejmuje zatem od trzech do pięciu godzin zajęć z tańca klasycznego tygodniowo, w zależności od wieku oraz poziomu zaawansowania uczniów, co stanowi minimalną ilości godzin pozwalającą na osiągnięcie dobrych efektów. Ponadto prowadzonych jest wiele godzin zajęć dodatkowych oraz repetycji, a najbardziej utalentowanym uczniom proponujemy zajęcia indywidualne. W zakresie nauczania podążamy za aktualnym rozwojem techniki tańca na świecie, przekazując Naszym uczniom jej najnowsze osiągnięcia oraz stawiając przed nimi nowoczesne wymagania, tak by dzieci zainteresowane karierą w dziedzinie tańca mogły zyskać realną szansę na kontynuację nauki w szkołach baletowych przyznających oficjalne dyplomy uprawniające do wykonywania zawodu. Wierzymy również, że dzięki profesjonalizmowi wszystkim uczniom możemy podarować to, co bezcenne – satysfakcję ze zdobytych umiejętności.

 

Taniec współczesny

Taniec współczesny jest przedmiotem obowiązującym we wszystkich szkołach baletowych na świecie, w związku z częstą obecnością współczesnego repertuaru w teatrach. Zajęcia prowadzone przez profesjonalną, doświadczoną w tej dziedzinie tancerkę mają za zadanie zapoznać uczniów ze stylem tańca współczesnego oraz modern, który, mając wprawdzie podstawę klasyczną, często wykorzystuje jednak typ ruchu inny, niż w tańcu klasycznym.